Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Služby

  Cenník poskytovaných služieb obcou Babiná 

od 1. 1. 2018

     1.)     Vyhlásenie miestnym rozhlasom    

- fyzické  i právnické osoby   /platba vopred/ ........................ 3 €

 (trhové miesto  o výmere 25 m2 – daň za užívanie verejného priestranstva

  vo výške 0,04 € /m2 /deň v zmysle platného VZN)

 

     2.)     Prepožičiavanie sály kultúrneho domu, zasadačky OcU na rozličné

podujatia, rodin. oslavy, schôdze, prepožičiavanie domu smútku

          

               SÁLA KULTÚRNEHO DOMU -

                  - občania obce /kar, rodinné oslavy ............... 15,- €  /deň (do 24.hod.)

       + spotreba  elektr. energie a  plynu                                     

                   - pre cudzích občanov a právnické osoby .....25,- €/deň (do 24.hod.)

                     + spotreba elektr.energie a plynu

      - prenájom sály KD na každý ďalší deň ....... 10,- €/deň              

        + spotreba elektrickej energie a plynu

        

         Od poplatku za sálu KD a zasadačku OcU sú oslobodené akcie

         poriadané obcou, organizáciami založenými obcou,

         miestnymi spoločenskými organizáciami a cirkvami.

 

      ZASADAČKA  obecného úradu   ................. 5,- € /deň

       (v prípade využitia kuchynky pri sále KD ... + 5,-€ /za priestory,energie )

           

            DOM SMÚTKU

            – paušálny poplatok bez použitia chladiaceho boxu ...... 5 ,- €

            – paušálny poplatok s použitím chladiaceho boxu ......... 8,- €

  

     Všetky  zariadenia  budú odovzdané po ukončení akcie

     v rovnakom stave ako boli prepožičané! 

    (Platba ihneď po ukončení akcie, po odovzdaní priestorov prenajímateľovi)

 

3.) Zapožičanie stolov a stoličiek    

- za 1 stoličku ............................................................... 0,20 €

- za 1 stolík  ................................................................   0,50 €

( platba ihneď pri prevzatí  -  vrátiť v nepoškodenom stave !!! )

 

4.)   Vyhotovovanie písomností, žiadostí, ktoré nepodliehajú správnemu  poplatku 

              -  za každú i začatú stranu  (A4)  / platba ihneď/ ..........  0,50 €

 

5.)   Správa a udržiavanie  hrobového miesta v cintorínoch /cintorínsky poplatok/ 

Poplatok sa vyberá na obdobie 5 rokov, jednotne za všetky  druhy hrobov.

             Aktuálne 5 ročné obdobie je od 1. 1. 2015   do  31.12. 2019.

             Ak sa hrobové miesto zaberie v priebehu obdobia, poplatok sa vyrubí

             alikvotne do 30 dní od zabratia.  

             Výška poplatku:  1 hrobové miesto................................. 6,00 €

                                             1 miesto na urnu ................................  3,00 €

                                     1 detský hrob  .....................................  3,00 €

 

 6.)  Preprava osobným motorovým vozidlom

              - sadzba za jazdu: za ubehnutý km..........................................     0,30 €

              - pri časovom zdržaní – státie za každých začatých 15 min. ... 1,20 €      

              Prepravu vozidlom je potrebné objednať na OcU  vopred aspoň 2 dni

              – vypísať žiadanku na prepravu. 

              Po vykonaní prepravy bude vystavená faktúra, ktorá je splatná do 14 dní.

 

  7.)  Preprava traktorom s prídavným zariadením  

  Sadzba za skutočne odjazdenú motohodinu podľa tachometra: ......  20,-  € 

                             

5  min. ............................................................    1,67 €

10  min. ...........................................................   3,33 €

20 min ..............................................................  6,67 €

30 min ..............................................................10,00 €

40 min ............................................................. 13,33 €

50 min ..............................................................16,67 €

Pri časovom zdržaní – státie za každých začatých 15 min. ...... 1,20      

 

 8.)    Zapožičanie vlečky  -  paušálny poplatok za 1 deň :

 - štvorkolesová vlečka ......................................     5,- € /platba  vopred/

 

 9.)   Zapožičanie veľkoobjemových kontajnerov   

           -  poplatok za 1 deň  .......................................   5,- €  / platba vopred/

 

10.)  Zapožičanie výsuvného rebríka

       -  paušálny poplatok na 1 deň ...........................  5,-€

       - v prípade prepravy obecným traktorom .........  + 5,-  €

 

11.)   Zapožičanie malých  domácich strojov  a akumulátora 

      - paušálny poplatok na deň ........ 2,- €

      - lis na ovocie,  rezačka  na kapustu, mlynček na ovocie,

        stroj na uzatváranie konzerv ,  akumulátor  / nabíjačka 

 

12.)   Kopírovanie  listín, dokladov

Čiernobiela tlač:  1  strana  A4  ........................ 0,10 €

                                obojstranná  kópia  ............. 0,15 €

                Farebná tlač :       1 strana A4 ............................ 0,40 €

 obojstranná A4 ...................   0,75 €

 

13.)   Osvedčovanie listín, podpisov  - správny poplatok

                osvedčovanie listín  -   za každú, i začatú stranu  ....... 2,- €

              -   overovanie podpisov -  1  podpis ................................... 2,- €

 

(schválilo OZ Babiná na 8. OZ – 11. 12. 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka