Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní             a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Babiná verejným obstarávateľom.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Babiná
Sídlo:                            Horná č. 97/2, 962 61  Babiná
IČO:                             00 319 732

DIČ:                             202 11 524 19
Bankové spojenie:       VUB pobočka Zvolen

Číslo účtu:                   9227-412/0200
Štatutárny zástupca:   Jana Gregušová, starostka obce
Telefónne číslo:            045/ 5348 116
e-mail:                          obec@babina.sk

Kontaktná osoba:        Jana Gregušová

Telefónne číslo:            0905 265 002
e-mail:                          jana.gregusova@babina.sk

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.babina.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

 

 


 
Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác
P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaná cena zákazky v € bez DPHTermín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
1. 01.10.2013Vysprávky výtlkov a nerovnosti na MK 1519,0004.10.2013
2. 07.10.2013 Plynoinštalácia objektu združená budova Dolná 102 a zriadenie plynovej prípojky 21500,00 10.10.2013
3. 11.04.2014Dodávka bielych plastových okien a dverí na budovu obecného úradu vrátane montáže. 1500,0016.04.2014
4. 28.05.2014Tlač publikácie o obci 1100,0004.06.2014
5. 29.05.2014Rodinný dom č.45-búracie práce1650,0004.06.2014
6. 17.06.2014Vypracovanie zastavovacieho plánu 2200,0020.06.2014
7.21.07.2014Monitorovanie stredu obce Babiná 5000,- 24.07.2014
8.21.07.2014Dodanie propagačných a reklamných predmetov 2000,- 24.07.2014
9. 21.01.2015 Obnova hodinového stroja s odbíjaním 2400,- 26.01.2015
10. 27.05.2015Osvetlenie galérie ľudovej architektúry s drevenými sochami 6000,- 01.06.2015
11. 27.07.2015Prestavba,prístavba a nadstavba obecnej budovy, Horná č. 97 Babiná - štúdia a projekt pre UK2200,- 31.07.2015
12. 21.08.2015Rekonštrukcia materskej škôlky Babiná 2500,- 26.08.2015
13. 26.08.2015Babiná, Dolná 102, zateplenie, výmena okien,dverí 1900,- 02.09.2015

Pečať Rozvoja obcí a miest

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka