Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní             a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Babiná verejným obstarávateľom.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Babiná
Sídlo:                            Horná č. 97/2, 962 61  Babiná
IČO:                             00 319 732

DIČ:                             202 11 524 19
Bankové spojenie:       VUB pobočka Zvolen

Číslo účtu:                   9227-412/0200
Štatutárny zástupca:   Jana Gregušová, starostka obce
Telefónne číslo:            045/ 5348 116
e-mail:                          obec@babina.sk

Kontaktná osoba:        Jana Gregušová

Telefónne číslo:            0905 265 002
e-mail:                          jana.gregusova@babina.sk

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.babina.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

 

 


 
Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác
P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaná cena zákazky v € bez DPHTermín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
1. 01.10.2013Vysprávky výtlkov a nerovnosti na MK 1519,0004.10.2013
2. 07.10.2013 Plynoinštalácia objektu združená budova Dolná 102 a zriadenie plynovej prípojky 21500,00 10.10.2013
3. 11.04.2014Dodávka bielych plastových okien a dverí na budovu obecného úradu vrátane montáže. 1500,0016.04.2014
4. 28.05.2014Tlač publikácie o obci 1100,0004.06.2014
5. 29.05.2014Rodinný dom č.45-búracie práce1650,0004.06.2014
6. 17.06.2014Vypracovanie zastavovacieho plánu 2200,0020.06.2014
7.21.07.2014Monitorovanie stredu obce Babiná 5000,- 24.07.2014
8.21.07.2014Dodanie propagačných a reklamných predmetov 2000,- 24.07.2014
9. 21.01.2015 Obnova hodinového stroja s odbíjaním 2400,- 26.01.2015
10. 27.05.2015Osvetlenie galérie ľudovej architektúry s drevenými sochami 6000,- 01.06.2015
11. 27.07.2015Prestavba,prístavba a nadstavba obecnej budovy, Horná č. 97 Babiná - štúdia a projekt pre UK2200,- 31.07.2015
12. 21.08.2015Rekonštrukcia materskej škôlky Babiná 2500,- 26.08.2015
13. 26.08.2015Babiná, Dolná 102, zateplenie, výmena okien,dverí 1900,- 02.09.2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky osvetlenie galérie sochy

Spracovanie PD zateplenie .pdf(462.6 kB)Spracovanie PD zateplenie .pdf
Výzva rekonštrukcia MŠ.pdf(1.1 MB)Výzva rekonštrukcia MŠ.pdf
Výzva  osvetlenie galéria sochy .pdf(1.1 MB)Výzva osvetlenie galéria sochy .pdf
Výkaz výmer.pdf(651.3 kB)Výkaz výmer.pdf
situácia osvetlenie sochy .pdf(269.4 kB)situácia osvetlenie sochy .pdf

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka