Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatky v MŠ

 

Výška mesačného poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená VZN obce Babiná, č 4/2013 vrátane jeho Dodatku č.2/2015.  Poplatok 10,-€ sa uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  do 10. dňa v danom mesiaci poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.  Poplatok pri zaradení dieťaťa na adaptačný pobyt je v sume 10,- € na jeden mesiac.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • k zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutie súdu

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom / vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci/

Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje

v zmysle VZN obce Babiná z 24. 6. 2013/ príloha č. 2 / o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri MŠ v súlade s §140 ods.9 školského zákona činnosť v školských jedálňach, sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ
celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,38 €

z toho desiata: 0,30 €

obed: 0,72 €

olovrant: 0,25 €

réžia: 0,11€

Platba za stravu sa uhrádza bezhotovostným vkladom na účet / poštová poukážka,

internetbanking /.

 

 


 

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka