Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

PHRaSR obce Babiná programovacie obdobie 2015-2024

Obecné zastupiteľstvo obce  Babiná  schválilo  uznesením č. 165/10/2015 zo dňa 12. 10. 2015  strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce  Babiná, Programovacie obdobie 2015-2024“ktorý vypracovala spoločnosť SCARABEO-SK ,s.r.o., Povstalecká cesta 16, 974 09 Banská Bystrica v úzkej súčinnosti s vedením obce, s občanmi, zástupcami podnikateľov a právnickych osôb.   

 

Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Babiná s výhľadom do roku 2024 (PHRASR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Babiná sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Babiná, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

Dokument bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z.z., ktorý definuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý programový dokument.

PHSR obce Babiná obsahuje analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).


 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Babiná, programovacie obdobie 2015 - 2024

PHRaSR Babiná 2015-2024.pdf(5.1 MB)PHRaSR Babiná 2015-2024.pdf

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka