Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

O nás, o našej škôlke

Motto: „Spoločnými silami a s dobrým srdiečkom zvládneme všetko hravo.“

     Materská škola sa nachádza v obci Babiná. Obec leží v okrese Zvolen. Je to rázovitý kraj s bohatou kultúrou, krásnym prírodným prostredím,  kde sa ešte doposiaľ udržiavajú krásne ľudové zvyky a tradície. Zriaďovateľom materskej školy je Obec Babiná. Sme jednotriedna materská škola, poskytujeme výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 až 7 rokov.

 

     Vlastné ciele výchovy a vzdelávania v  našej materskej školy korešpondujú s cieľmi v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a v školskom zákone, no v súvislosti so zameraním našej MŠ sme ich špecifikovali vychádzajúc z výsledkov analýz  podmienok a prostredia ako aj edukácie našej materskej školy.

 

  • Spoznať ľudové zvyky a tradície regiónu, kultúrne dedičstvo svojich predkov v spojitosti s environmentálnou výchovou.
  • Zachovávať a rozvíjať tradície v kultúrnych podujatiach, aktívne sa podieľať na kultúrnom živote obce.
  • Naučiť sa aktívne komunikovať, počúvať, poskytnúť spätnú väzbu, prispôsobiť svoju vlastnú komunikáciu požiadavkám danej situácie
  • Umožniť dieťaťu adekvátne realizovať sociálnu interakciu v sociálnom prostredí, prezentovať vlastnú sociálnu identitu.
  • Naučiť sa s určitou intenzitou vyjadriť svoj citový stav, svoje emocionálne prežívanie zodpovedajúco konkrétnej situácii a emocionálne zvládať stresové a iné situácie.
  • Rozvíjať u detí schopnosť prejavovať environmentálne cítenie, prebúdzať aktívny záujem a schopnosť dívať sa okolo seba, počúvať, objavovať, bádať, experimentovať, postupnechápať zákonitosti prírody.
  • Rozvíjať u detí návyky zdravého životného štýlu.
  • Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť s cieľom pozitívnej adaptácie organizmu na meniace sa podmienky vonkajšieho a vnútorného prostredia.

 

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka