Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Nájomné obecné byty


Obec Babiná v lete 2010 skolaudovala stavbu : „ Dva bytové domy a infraštruktúra, Babiná – Grnobíz“.

8 bytovka - náklady na výstavbu: 384.111,18 €, z toho :


293.069,11 € - úver ŠFRB
3.651,33 € - nenávrat. fin. príspevok na byt ZŤP
87.390,74 € - vlastné zdroje obce

 8 bytový dom

10 bytovka – náklady na výstavbu: 379.994,98 €, z toho:


265.982,86 € - úver ŠFRB
113.987,92 € - dotácia z MV a RR
24,20 € - vlastné zdroje obce

 

Súčasťou stavby boli aj inžinierske siete : vodovod, plynovod, NN elektr. rozvody, splašková a dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie a prístupová komunikácia s 18 parkovacími miestami
na státie. Z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR obec získala dotáciu na občiansku
vybavenosť vo výške 47.234,95 Eur.

Predmetnou stavbou sú realizované dva bytové domy, dva typy nájomných bytov:

8- bytový dom (SO-01) - sú to nájomné byty obce, ktoré sú financované úverom zo ŠFRB vo výške 80% z OC, nenávratný finančný príspevok vo výške 3.651,33 € na byt pre ZŤP a zostatok
sú vlastné zdroje obce.
Nájomníci týchto bytov musia spĺňať stanovené kritéria pre posudzovanie žiadostí, ktoré sú súčasťou VZN o prenájme nájomných bytov.

10 bytový dom (SO-02) - nájomné – tzv. „sociálne“ byty obce, ktoré sú financované úverom zo ŠFRB vo výške 70% , dotácia z MV a RR SR tvorí 30% z OC, zostatok 24,20 € sú vlastné zdroje obce.
Nájomníci v týchto bytoch musia spĺňať podmienky Výnosu MV a RR SR č. V-1/2006 a V-1/2007. Najpodstatnejšou podmienkou je neprekročenie výšku príjmu u posudzovaných osôb a to 3-násobok životného minima za prechádzajúci kalendárny rok.

Žiadatelia musia taktiež spĺňať kritéria na posudzovanie žiadostí o prenájom nájomných bytov stanovené obcou vo VZN č. 4/2007 o prenájme nájomných bytov a jeho dodatku č. 1/2008. O pridelení bytov rozhoduje bytová komisia menovaná obecným zastupiteľstvom obce.

 

Bližšie informácie o obsadení bytov, podávaní žiadostí, o kritériách pre budúcich nájomníkov záujemcom podajú pracovníčky obecného úradu. Telefonický kontakt: 045 5384116
                                                                                                                                     0903 511845

 

 


 

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka