Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zámer predaja pozemku č. 4/2017

OZNÁMENIE

o zámere obce Babiná č. 4/2017 predať nehnuteľný majetok

vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

            Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Babiná má zámer predať  a zameniť nehnuteľný majetok:

– parcelu EKN č. 672, TTP, 2036 m2, LV č. 596, ktorá slúži ako prístup k bývalému mlynu -  zámenou za pozemok CKN č. 678/1, TTP (výmera 4026 m2) – v 2/3 podiele – t.zn. 2684 m2, LV č. 211 v lokalite Nad mlynom,

- východisková cena vymieňanej nehnuteľnosti bola stanovená na 108,72 €

   ( 0,0534 €/m2 – zákon č. 582/2004 Z.z  o miestnych daniach a miestnom poplatku ....

      podľa prílohy č. 1).

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Babiná považuje:

Jedná sa o predaj obecného pozemku obce, ktorý obec vymení  za pozemok vo vlastníctve vymieňajúcej.  Obecný pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti bývalého mlyna a slúži ako prístupová cesta k nehnuteľnosti.    Zámena pozemkov je podmienená zriadením vecného bremena na pozemky zamieňajúcej  (kupujúcej) „In rem“ (CKN 675, 677 )   za účelom prechodu poľnohospodárskej techniky vrátane parcely EKN 672.  

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a samotný zámer schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na 4. zasadnutí dňa 4. mája 2017 uznesením č. 46-4/2017. Zámenná zmluva bude predložená na schválenie 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov OZ Babiná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Následne dôjde k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena – najneskôr do 10/2017.  

Doba zverejnenia:  16. 5. 2017 -  5. 6. 2017

Spôsob zverejnenia: web stránka obce- www.babina.sk úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  16. 5. 2017

 

                                                                                              Gregušová Jana

                                                                                                starostka obce

 


 

Kataster Babiná

dnes je: 18.8.2017

meniny má: Elena, Helena

webygroup
ÚvodÚvodná stránka