Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Výberové konanie - konateľ obecnej spoločnosti

Obec  Babiná  v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e  VÝBEROVÉ KONANIE

na miesto: riaditeľ / konateľ Obecných lesov  Babiná s.r.o.

Predpokladaný termín nástupu do funkcie:  1. 8. 2018

Základný plat: 874,- Eur. mesačne + ďalšie príplatky a odmeny podľa vnútorného predpisu   

Uchádzač o miesto riaditeľa/konateľa  musí spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady a ostatné predpoklady  a požiadavky: 

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa zameranie  lesnícke,    

- odborná prax v príslušnom odbore min. 10 rokov,            

- bezúhonnosť 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- zdravotná spôsobilosť,

- riadiace a komunikačné schopnosti,

- znalosť legislatívy a noriem na úseku lesníctva a pre vedenie spoločnosti, 

- riadiace a komunikačné schopnosti,

- vodičské oprávnenie skupina B,

- znalosť práce na PC.

Doklady, ktoré je  potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:   

- kópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie,

- štrukturovaný životopis vrátane kontaktnej adresy a telefonického kontaktu a presného

   popisu vykonávaných zamestnaní ( určenie doby odbornej  praxe),

- osvedčenia, certifikáty o odborných skúškach, kurzoch  (odborný lesný hospodár ...) 

- motivačný list,

- podnikateľský zámer fungovania a rozvoja spoločnosti Obecné lesy Babiná, s.r.o. ,

- súhlas na použitie osobných údajov . 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť poštou alebo osobne

s požadovanými dokladmi na adresu:  Obecný úrad Babiná,  Horná č. 97/2,  962 61  Dobrá Niva

                                 do 11. 6. 2018  do 10. hod. 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie OL Babiná“.

Bližšie informácie:   starostka obce Babiná  Jana Gregušová, telef. kontakt:  0905 265 002


 

Geoportál Cleerio

dnes je: 23.7.2018

meniny má: Oľga

webygroup
ÚvodÚvodná stránka