Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Služby

Cenník služieb OcU Babiná

1.)     Vyhlásenie miestnym rozhlasom    

- fyzické  i právnické osoby   /platba vopred/ ........................ 3 €

Pri vyhlásení predaja tovaru sa vyberá i paušálny poplatok za užívanie verejného priestranstva  stanovený iba pre tento  účel .................1 € (VZN č.2/2015)

2.)     Prepožičiavanie sály kultúrneho domu, zasadačky OcU na rozličné

podujatia, rodin. oslavy, schôdze, prepožičiavanie domu smútku

      SÁLA kult.domu -

                  - občania obce /kar, rodinné oslavy ...................................... 15,- €  /deň (do 24.hod.)

                     + spotreba  elektr. energie a  plynu                                     

                   - pre cudzích občanov a právnické osoby ............................25,- €/deň (do 24.hod.)

                       + spotreba elektr.energie a plynu

              - prenájom sály KD na každý ďalší deň .................................  + 10,- €/deň                          

                       + spotreba elektrickej energie a plynu

 

      Od poplatku za sálu KD a zasadačku OcU sú oslobodené akcie poriadané obcou,

          organizáciami založenými obcou, miestnymi spoločenskými organizáciami a cirkvami.

      ZASADAČKA  obecného úradu   ........................................... 5,- € /deň

                ( v prípade využitia kuchynky pri sále KD   ..............  + 5,-Eur / za priestory, energie )

           

       DOM   SMÚTKU – paušálny poplatok ..................................... 5,-  €

       Všetky  zariadenia  budú odovzdané po ukončení akcie v rovnakom stave ako boli

       prepožičané!  (Platba ihneď po ukončení akcie, po odovzdaní priestorov prenajímateľovi)

3.)   Zapožičanie stolov a stoličiek    

- za 1 stoličku ............................................................... 0,10 €

- za 1 stolík  ................................................................   0,20 €

( platba ihneď pri prevzatí  -  vrátiť v nepoškodenom stave !!! )

4.)   Vyhotovovanie písomností, žiadostí, ktoré nepodliehajú správnemu  poplatku 

              -  za každú i začatú stranu  (A4)  / platba ihneď/ ..........  0,50 €

5.)   Správa a udržiavanie  hrobového miesta v cintorínoch  

         Poplatok sa vyberá na obdobie 5 rokov, jednotne za všetky  druhy hrobov.

         Aktuálne 5 ročné obdobie je od 1. 1. 2015   do  31.12. 2019.

         Ak sa hrobové miesto zaberie v priebehu obdobia, poplatok sa vyrubí alikvotne do 30 dní

         od zabratia.  

        Výška poplatku:  1 hrobové miesto................................. 6,00 €

                                   1 miesto na urnu ................................  3,00 €

                                   1 detský hrob  .....................................  3,00 €

 

  6.)  Preprava osobným motorovým vozidlom

          - sadzba za jazdu: za ubehnutý km...................................     0,30 €

          - sadzba za státie: za každú  začatú 1 hod. státia ..............   4,- €

       Prepravu vozidlom je potrebné objednať na OcU  vopred aspoň 2 dni – vypísať žiadanku

        na prepravu.  Po vykonaní prepravy bude vystavená faktúra, ktorá je splatná do 14 dní.

 

  7.)  Preprava traktorom s prídavným zariadením .................      

           Zapožičanie vlečky  -  paušálny poplatok za 1 deň :

           - štvorkolesová vlečka .................................................      3,50 € /platba  vopred/                            

Vývoz stavebného odpadu -  cena za 1 Mh .......  20,-  €

5  min. ............................................................    1,67 €

10  min. ...........................................................   3,33 €

20 min ..............................................................  6,67 €

30 min ..............................................................10,- €

40 min ............................................................. 13,33 €

50 min ..............................................................16,67 €

Pri časovom zdržaní – státie za každých začatých 15 min. ...... 1,- €                  

8.)     Zapožičanie veľkoobjemových kontajnerov   

           -  poplatok za 1 deň  ........................................................ 2,- €     / platba vopred/

9.) Zapožičanie  akumulátora  /  nabíjačka/

- zapožičanie na 1 deň   .......................................................       2,- €     / platba vopred/

10.)   Zapožičanie malých  domácich strojov  

     - lis na ovocie,  rezačka  na kapustu, mlynček na ovocie,

       stroj na uzatváranie konzerv  - jednorázový   poplatok  ....   1,- €

11.)   Kopírovanie  listín, dokladov ...

-   1  strana  .............................................................             0,07 €

-    obojstranná  kópia  .............................................             0,10 €

12.)   Osvedčovanie listín, podpisov  - správny poplatok

         -   osvedčovanie listín  -   za každú, i začatú stranu  ......... 1,50 €

        -   overovanie podpisov -  1  podpis ....................................  1,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Geoportál Cleerio

Kataster Babiná

dnes je: 20.11.2017

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka