Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Zámer obce č. 6/2017 predať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa Vytlačiť
 

OZNÁMENIE

o zámere obce Babiná č. 6/2017 predať nehnuteľný majetok

vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

            Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Babiná má zámer predať nehnuteľný majetok – časti z pozemkov obce:

a/ z parcely č. CKN 3259/16, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1 – časť o výmere

    cca 25 m2,

b/ z parcely č. CKN 3259/17, záhrady, LV č. 405 – časť o výmere cca 25 m2. 

       Východisková predajná cena :  5,- Eur/m2.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Babiná považuje:

Jedná sa o vysporiadanie užívaných pozemkov. Predmetné časti z obecných pozemkov sú zastavané stavbou rodinného domu  vo vlastníctve žiadateľov a čiastočne tvoria dvor rodinného domu. 

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a samotný zámer schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na 6. zasadnutí dňa 25. 8. 2017 uznesením č. 83-6/2017.  Na základe vypracovaného geometrického plánu bude vyhotovená kúpna zmluva a predložená na schválenie 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov OZ Babiná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia:  11. 9. 2017 -  27. 9. 2017

Spôsob zverejnenia: webové sídlo obce:  www.babina.sk   a úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  11. 9. 2017

 


 
 

Pošta Dobrá NivaVytlačiť
 

Pojazdná pošta - v pracovné dni od 7.30 h. do 7.50 h. pred budovou OcU Babiná


Roznášku listových zásielok, časopisov, novín a ďalšie služby poskytované Slovenskou poštou zabezpečuje doručovateľka.

Hodiny pre verejnosť na pošte v Dobrej Nive:

 
Pondelok: 8.00 - 12.30     13.00 – 15.00
Utorok :     8.00 - 12.30    13.00 – 15.00
Streda:      8.00 - 12.30    15.30 -  17.30
Štvrtok:      8.00 - 12.30    13.00 – 15.00
Piatok:       8.00 - 12.30    13.00 – 15.00

 
 

Športové centrumVytlačiť
 

obecná budova - Dolná č. 101

Verejné prevádzkové hodiny:
* zabezpečený dozor dospelou osobou, vstup na základe členského preukazu

a športovou obuvou na prezutie
 

streda,štvrtok  a piatok :  od 16.00 - 18.00 hod.


Individuálne, skupinové cvičenia mimo harmonogramu:

 

* záujemca starší ako 18 rokov si telocvičňu zabezpečí u p. Eleny Kamenskej ,  ktorá vydá kľúče po zaplatení jednorázového poplatku 0,33 € / hod. a osobu,

  •  pri kolektívnych pravidelných cvičeniach sa jednorázový poplatok neplatí,
  •  každý návštevník športového centra musí mať uhradený stanovený ročný členský poplatok a vydaný  preukaz člena.


Zodp. za prevádzku:  Kamenská Elena  


 
 

Internet pre verejnosť bezplatneVytlačiť
 

Obecný úrad Babiná


pondelok – piatok :   od 7.30 hod.    do 11.30 hod.

                                 od 12.30 hod.  do 16.00 hod.

 


 
 

Obecná knižnica Vytlačiť
 

Otvorená každý utorok : od 16.00 h. - 18.00 h.

 

Knihovníčka: Janka Páleníková


 
 

Kataster Babiná

dnes je: 24.9.2017

meniny má: Ľuboš, Ľubor

webygroup
ÚvodÚvodná stránka