Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Nová budova materskej školy

Pôvodná budova v Dolnej ulici č.súp. 105  bola postavená približne v roku 1890,  cirkevná škola s bytom pre učiteža.  V roku 1954 vlastník budovy vykonal generálnu oprava a v roku 1962 tu bola zriadená 1.triedna ZDŠ. Od r. 1967 slúžila budova ako materská škola a v roku 2014 ju odkúpila obec spolu s pozemkami od Cirkevného zboru ECAV v Babinej. 

V júli 2002  obec dostala do vienka materskú školu ako prenesený výkon štátnej správy na samosprávu – v našom prípade ako originálnu kompetenciu.  Obec znášala náklady na prevádzku, vrátane nájmu za budovu.  Zápisy z vykonaných kontrol v posledných rokoch poukazovali na zhoršujúci sa stav budovy  (školská inšpekcia, RUVZ) a taktiež  nepostačujúce kapacity umiestni zvyšujúce sa počty škôlkárov boli dôvodom prija rozhodnutie  dosluhujúcu budovu zbúra a postavi novú. 

Na jeseň 2016 obec stavbu zbúrala a čiastočne zrekonštruovala zadnú čas oplotenia areálu.  V júli 2017 dodávatež źubomír Dado z Krupiny zahájil  výstavbu novej budovy na pôvodnom mieste a do 12 mesiacov odozdal stavbu obci. Obec rešpekovala v maximálnej miere požiadavky pamiatkového úradu a nová budova má rovnaký pôdorys v tvare „L“, ako aj  rozmiestnenie okien v uličnom pohžade.

Nové predškolské zariadenie má kapacitu 30 detí  a školská jedáleň  môže poskytnú stravovanie ďalším záujemcom – sociálne odkázaným,  dôchodcom,  novým stravníkom.

Novú budovu, upravenú dvorovú čas a oplotenie sme skolaudovali   26. 7. 2018. Slávnostné otvorenie materskej školy pre verejnos  sa konalo 31. 8. 2018. Starostka obce a riaditežka materskej školy spoločne symbolicky odstránením stuhy na dverách sprístupnili budovu pre účastníkov a pozvali prítomných na prehliadku nových priestorov materskej školy.  Najväčšiu rados bolo vidie na tvárach  budúcich škôlkárov, ktorí  si hneď našli svoje kútiky s obžúbenými hračkami.  Nechýbali  fotografie z priebehu výstavby budovy a archívne zábery z pôvodnej stavby,  z kroník obce a materskej školy.  Zachovalo sa i staré okno z pôvodného objektu a drevená lavica z bývalej žudovej školy. 

Vežké poďakovanie za konečnú úpravu  interiérových priestorov mateskej školy pred uvedením do prevádzky patrí pracovníčkam školstva, rovnako aj za pohostenie na otváracom dni.  Ruku k dielu, k úprave dvora priložili rodičia, starí rodičia  a pracovníci obce.  Všetkým ešte raz srdečná vďaka.   

 


 

Pôvodná budova MŠ

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola


 
 
pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola


 
 
pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola


 
 
pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola


 
 
pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola


 
 
pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola

pôvodná materská škola


 

výstavba materskej školy

zbúranie starého objektu

zbúranie starého objektu

zbúranie starého objektu

zbúranie starého objektu

zbúranie starého objektu

zbúranie starého objektu

zbúranie starého objektu

zbúranie starého objektu


 
 
zbúranie starého objektu

zbúranie starého objektu

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

 výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ


 
 
výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ


 
 
výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ


 
 
výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ

výstavba novej MŠ


 

Slávnostné otvorenie novej materskej školy

bez názvu
otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ


 
 
otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ


 
 
otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ

otvorenie novej MŠ


 
 

 

Geoportál Cleerio

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

Obec Babiná zverejňuje zámer predaja pozemku obce z dôvodov hodných osobitného zreteža.

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

webygroup
ÚvodÚvodná stránka